Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Bộ cơ cấu điều khiển, cơ cấu chấp hành động cơ khớp nối thủy lực (lần 2).

Số CV: 1462/NĐĐT-KHVT ngày 24/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây