Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Van điều chỉnh đầu vào quạt khói 1A và quạt cao áp 2B

Số CV: 1461/NĐĐT-KHVT ngày 24/5/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây