Tổng công ty Điện lực – TKV: Thư mời chào giá

Gói cung cấp: Dịch vụ tham quan nghỉ mát cho CBCNV người lao động có thành tích xuất sắc năm 2023 của TCT Điện lực – TKV

Số VB: 1403/TM-ĐLTKV ngày 19/7/2023

Tải tài liệu đính kèm Tại đây