CBTT Chủ tịch HĐQT nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-TKV ngày 19/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Ông Nguyễn Trọng Hùng – Người quản lý phần vốn TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *