Tổng công ty Điện lực – TKV: Thư mời báo giá

Gói cung cấp: Dịch vụ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV

Số VB: 1065/TM-ĐLTKV ngày 09/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây