ông ty nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Mời báo giá dịch vụ

Mời báo giá dịch vụ Thuê 01 xe ô tô 07 chỗ tự lái phục vụ điều hành sản xuất

Số VB: số 990/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây