Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: Huấn luyện an toàn hóa chất và huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn khi vận hành lò hơi, bình chịu áp lực.

Thư mời số: 1621/TM-NĐSĐ ngày 4/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây