Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá

Thư mời Cung cấp vật tư Nấm gió + Xích băng tải cấp 3+ Vỏ khớp giãn nở vật tư dự phòng thiết yếu

Thư mời chào giá: số 422/NĐCP-KHĐTVT ngày 03/06/2024

Số hiệu đơn hàng : 64/ĐH-NĐCP ngày 10/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây