Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thư mời báo giá

Đơn hàng: cung cấp cây và dịch vụ trồng cây khu vực tháp T2 thải xỉ

Số VB: 1555/NĐĐT-KHVT ngày 31/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây