Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

 

Tên gói cung cấp: Kiểm định định kỳ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và kiểm chứng độ tin cậy (RA) của hệ thống truyền số liệu khí thải, nước thải về Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang năm 2024

Số thư mời: 1242 /TM-NĐSĐ ngày 22/04/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây