Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV:  Mời báo giá vật tư

Hạng mục:  “Lắp đặt camera giám sát hỗ trợ công tác an ninh, an toàn khu vực bãi thải xỉ”

Số VB: 875/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây