Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát

Nội dung: Gói cung cấp ” Xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Số VB: 1674 /TM-NĐSĐ ngày 07/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây