Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Tên đơn hàng: Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Nạo vét lòng hồ Đập nước số 2

Số VB:1089/TM-NĐS

Tải TL đính kèm tại đây