Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thư mời chào đơn hàng số 12

Tên đơn hàng: Cung cấp băng tải, Túi lọc bụi và van các loại phục vụ sản xuất năm 2024

Số VB: 683/PĐ- NĐND

Tải TL đính kèm tại đây