Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: Sửa chữa đồng hồ đo lưu lượng nước thô số 1, 2 và sửa chữa các động cơ bị cháy cuộn dây

Số CV: 1668 /TM-NĐSĐ ngày 06/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây