Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: Thuê máy xúc san, gạt và vun đống than trong kho

Thư mời số: 1521 /TM-NĐSĐ ngày 23/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây