Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV: Thư mời báo giá

Gói cung cấp Vật tư phục vụ sửa chữa lớn TSCĐ năm 2025 – NMNĐ Sơn Động

Thư mời số: 1522/TM-NĐSĐ  nagyf 23/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây