Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Thư mời báo giá đơn hàng: Mua sắm vật tư khắc phục khiếm khuyết thiết bị

Số thư mời: 1640/TM-NĐSĐ ngày 05/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây