Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV: Thư mời chào giá lập dự toán

Tên đơn hàng: Mua sắm thiết bị văn phòng
Số hiệu đơn hàng: 90/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số: 423/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây