Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá lập dự toán vật tư, thiết bị của Hệ thống khí nén vận chuyển ESP

Tên gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng máy nén khí, máy sấy khí vận chuyển ESP;

Thư mời số 1533/TM-NĐSĐ ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây