Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV: Thư mời báo giá

Tên đơn hàng: Sửa chữa máy ép bùn hệ thống nước thải nhiễm than NMNĐ Sơn Động

Số VB: 1092/TM-NĐSĐ

Tải TL đính kèm tại đây