Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Số thư mời: 1407/TM-NĐSĐ ngày 14/05/2024

Đơn hàng: Mua sắm cây nước nóng – lạnh và bình giữ nhiệt cho CBCNV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây