Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện 0,4kV năm 2024

Số VB: 1327/NĐĐT-KHVT ngày 14/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây