Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV năm 2024 Số VB: 1359/TM-NĐSĐ ngày 08/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây