Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

 

Đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa Cầu trục 01 kho than

Số thư mời: 1239/TM-NĐSĐ ngày 22/04/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây