Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư khảo sát giá

Tên đơn hàng: Sửa chữa, bảo dưỡng máy xúc lật ZL 50C – Số 01

Số VB: 1105 /TN-NĐSĐ

Tải TL đính kèm tại đây