Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo mời chào hàng

Gói cung cấp: Lọc dầu bôi trơn Tuabin tổ máy số 1, số 2

Số VB: 453/TB-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây