Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tên gói cung cấp: Sửa chữa bảo dưỡng bom nhiệt lượng AC-500 và máy quang phổ DR6000 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Thông báo số 1530/QĐ-NĐSĐ ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây