Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả – TKV:  Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phụ và các vật tư khác có liên quan
Số hiệu đơn hàng: 78/ĐH-NĐCP
Thư mời chào giá số : 388/NĐCP-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây