Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Sửa chữa, lắp đặt camera giám sát thiết bị Nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Số VB: 1142/TB-NĐSĐ ngày 09/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây