Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư tiêu hao (vật tư phụ)

Thư mời chào giá số : 246/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 35/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây