Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống CEMS tổ máy số 1, số 2 và hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục năm 2024 NMNĐ Sơn Động

Số CV: 1073/TB-NĐSĐ ngày 03/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây