Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá số: 1069/TB-NĐSĐ ngày 03/04/2024

Hạng mục: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá đơn hàng: Mua sắm vật tư cáp điện phục vụ sửa chữa máy đánh đống kho than và các bộ thổi bụi

Số thông báo: 1069/TB-NĐSĐ ngày 03/04/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây