Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời chào giá

Đơn hàng: Cung cấp hộp giảm tốc quạt tháp làm mát

Số hiệu đơn hàng: 01-2803/2024

Số VB: 902/NĐĐT-KHVT

Tải TL đính kèm tại đây