Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống CEMS tổ máy số 1, số 2 và hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục năm 2024 NMNĐ Sơn Động

Số VB:  1187/TB-NĐSĐ ngày 15/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây