Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá số: 1086/TB-NĐSĐ ngày 04/04/2024

Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá đơn hàng: Công tơ đo đếm điện năng nhà xử lý NTCN; Bộ lưu điện, điện cực NH4 trạm quan trắc NTCN

Số VB: 1086/TB-NĐSĐ

Tải TL đính kèm tại đây