Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời hạn nộp báo giá

Đơn hàng: Làm các biển báo an toàn, khẩu hiệu

Số thông báo: 1436/TB-NĐSĐ ngày 16/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây