Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Sửa chữa bo mạch điều khiển.

Số VB: 1353/NĐĐT-KHVT ngày 15/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây