Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Thông báo mời báo giá

Gói cung cấp: Cung cấp bộ cơ cấu điều khiển, cơ cấu chấp hành động cơ khớp nối thủy lực.

Số VB: 1360/NĐĐT-KHVT ngày 16/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây