Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo gia hạn thời gian nộp báo giá

Tên thông báo: Thông báo gia hạn thời gian nộp báo giá vật tư phục vụ sửa chữa lớnTSCĐ năm 2025 – NMNĐ Sơn Động

Thông báo số: 1605/TB-NĐSĐĐ ngày 31/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây