Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sửa chữa, lắp đặt camera giám sát thiết bị Nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Quyết định số 1108/TB-NĐSĐ ngày 05/4/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây