Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Công văn mời chào giá đơn hàng số 10

Hạng mục: Cung cấp các loại thiết bị điện điều khiển  C&I phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 603/PĐK-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây