Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời báo giá

Hạng mục: Tiêu thụ, xử lý tro xỉ NMNĐ Na Dương

Số VB: 580/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây