Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Thông báo KQLC Nhà cung cấp

Gói cung cấp: Thuê máy xúc phục vụ công tác môi trường tại bãi tập kết nguyên vật liệu năm 2024

Số VB: 188/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây