Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư Bộ gông kết nối bình Clo

Thư mời chào giá số : 197/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 29/ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây