Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản xin báo giá

Hạng mục: Cung cấp biển nội quy nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Số VB: 859/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây