Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV: Quyết định phê duyệt DT và KHLCNCC

Gói cung cấp: Kiểm định thiết bị nâng, kiểm định dây đai an toàn năm 2024

Số VB: 212/QĐ-CNPC

Tải tài liệu đính kèm Tại đây