Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư băng tải B830+B650

Thư mời chào giá số: 216/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 37 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây