Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Nạo vét lòng hồ đập nước sô 1 của Công ty nhiệt điện Sơn Động

Thông báo sô: 979/TB-NĐSĐ ngày 25/03/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây