Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV: Văn bản mời báo giá

Đơn hàng: Cung cấp vật tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hoà

Số VB: VB: 793/NĐĐT-KHVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây